Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn nghiệp vụ cho vạy đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19

16-06-2022 22:12

Ngày 27/4/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 3131/NHCS-TDSV về nghiệp vụ cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.