Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

07-04-2022 19:17

Chiều ngày 7/4, đồng chí Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Hội sở Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Nguyên

Nội dung Hội nghị hướng dẫn được tập trung vào việc triển khai thực hiện văn bản số 2466/NHCS-TDSV ngày 04/4/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Theo đó, đối tượng vay vốn bao gồm: Học sinh các cấp đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Học sinh, sinh viên vay vốn phải đáp ứng các điều kiện: Là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19); không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.

Tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Vương Văn Minh, Giám đốc Ban Tín dụng học sinh, sinh viên, NHCSXH Việt Nam đã hướng dẫn cụ thể các nội dung như: Đối tượng và điều kiện vay vốn; nguyên tắc vay vốn; mục đích sử dụng vốn vay; mức vốn cho vay; thời hạn cho vay và thời gian giải ngân vốn… Cùng với đó, đối với hồ sơ vay vốn và quy trình thực hiện cho vay cũng được Giám đốc Ban Tín dụng học sinh, sinh viên, NHCSXH Việt Nam hướng dẫn sơ bộ. Về đối tượng thụ hưởng, đồng chí Vương Văn Minh đề nghị chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố trong quá trình lựa chọn đối tượng cho vay phải đảm bảo đúng quy định.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn