Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

16-06-2022 10:03

Ngày 04/4/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 2466/NHCS-TDSV về nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.