Truy cập nội dung luôn

Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022

31-03-2022 10:39

Ngày 18/03/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đã ban hành quyết định số 1974 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022