Truy cập nội dung luôn

Phòng Giao dịch NHCSXH TP. Phổ Yên và TP. Sông Công: Triển khai giải ngân các nguồn vốn cho vay theo Nghị quyết 11 của Chính phủ

30-04-2022 10:28

Trong 2 ngày (28 và 29/4), Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP. Phổ Yên và TP. Sông Công đã triển khai giải ngân các nguồn vốn cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (viết tắt là Nghị quyết 11 của Chính phủ) từ nguồn phân bổ vốn của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Thái Nguyên.

Cán bộ Phòng Giao dịch NHCSXH TP. Phổ Yên làm các thủ tục vay vốn hỗ trợ việc làm, duy trì mở rộng việc làm cho người dân

Triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ, ngày 8/4/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Trung ương đã phân bổ nguồn vốn cho tỉnh Thái Nguyên để thực hiện cho vay: Hỗ trợ việc làm, duy trì mở rộng việc làm theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và Nghị định 74/2019/NĐ-CP với 40.000 triệu đồng; nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP với 21.500 triệu đồng; học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua may tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 với 8.200 triệu đồng.

Theo đó, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Nguyên đã phân bổ cho TP. Phổ Yên với tổng số tiền là 11.000 triệu đồng. Phòng Giao dịch NHCSXH TP. Phổ Yên đã thực hiện giải ngân với số tiền là 4.700 triệu đồng cho xã Minh Đức và xã Thành Công, trong đó, giải ngân cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì mở rộng việc làm theo Nghị quyết 11/NQ-CP là  3.000 triệu đồng. Đối với TP. Sông Công được phân bổ là 14.100 triệu đồng, Phòng Giao dịch NHCSXH TP. Sông Công đã thực hiện giải ngân cho vay được 3.300 triệu đồng; trong đó cho vay hỗ trợ việc làm, duy trì mở rộng việc làm là 1.800 triệu đồng và cho vay nhà ở xã hội là 1.500 triệu đồng.

Cán bộ của Phòng Giao dịch NHCSXH TP. Sông Công thực hiện giải ngân cho vay tại Điểm giao dịch xã Bá Xuyên (TP. Sông Công )

Với nỗ lực, trách nhiệm, tận tâm phục vụ, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng phân bổ nguồn vốn để Phòng Giao dịch NHCSXH TP. Phổ Yên và TP Sông Công triển khai các gói vay theo Nghị quyết 11 của Chính phủ trong thời gian sớm nhất. Qua đó, kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 có nguồn vốn phục hồi phát triển sản xuất, góp phần giúp người dân ổn định cuộc sống và học sinh có điều kiện học tập tốt hơn.  

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn