Truy cập nội dung luôn

Tập huấn nghiệp vụ cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

30-04-2022 11:03

Chiều ngày 29/4, đồng chí Huỳnh Văn Thuận, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tập huấn nghiệp vụ cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 cho hệ thống NHCSXH trong cả nước.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Hội sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Nguyên có Giám đốc, Phó Giám đốc chi nhánh phụ trách tín dụng; lãnh đạo, nhân viên các phòng liên quan

Nội dung tập huấn được tập trung vào việc triển khai thực hiện văn bản số 3131/NHCS-TDSV ngày 27/4/2022 của Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam về việc hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Theo đó, đối tượng vay vốn là cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập gồm: Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục; nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục, trường tiểu học tư thục theo quy định của pháp luật. Đối tượng vay vốn phải đáp ứng các điều kiện: Được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật; phải dừng hoạt động theo yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19 ít nhất 01 tháng tính đến thời điểm vay vốn; có phương án vay vốn để phục hồi, duy trì hoạt động và được NHCSXH thẩm định; tại thời điểm đề nghị vay vốn, khách hàng không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh trước thời điểm ngày 23/01/2020.

NHCSXH thực hiện cho vay trực tiếp đối với khách hàng vay vốn. Mục đích sử dụng vốn vay để sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19; mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động. Mức vay tối đa 80 triệu đồng cho mỗi cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; tối đa 200 triệu đồng cho mỗi trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục. Mức cho vay cụ thể do NHCSXH xác định dựa trên phương án vay vốn. Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng với lãi suất 3,3%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn..

Hội nghị đã hướng dẫn về nghiệp vụ cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với các nội dung: Đối tượng, điều kiện vay vốn; nguyên tắc và mục đích sử dụng vốn vay; phương thức, mức vốn, lãi suất cho vay; thời hạn và thời gian cho vay. Trong thời gian tới, cùng với việc tiếp tục giải ngân cho vay các chương trình theo Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ sẽ đồng thời thực hiện cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhằm thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn