Truy cập nội dung luôn

Triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ

18-05-2022 16:12

Sáng ngày 18/5, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (gọi tắt là Nghị quyết số 11) và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Thái Nguyên; đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị liên quan

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy: Những tháng đầu năm 2022, doanh số cho vay các chương trình chính sách tín dụng đạt 45.506 tỷ đồng, với trên 1 triệu lượt khách hàng vay vốn, tăng dư nợ tín dụng các tháng đầu năm là 16.721 tỷ đồng. Trong gần 20 năm qua, với mục tiêu 100% người nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận các sản phẩm, dich vụ do NHCSXH cung cấp, chính sách tín dụng đã góp phần giúp trên 6,4 triệu hộ nghèo vượt qua ngưỡng nghèo; tạo việc làm cho trên 5,4 triệu lao động; giúp gần 3,8 triệu lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 16,1 triệu công trình nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng gần 747 nghìn nhà ở cho các đối tượng chính sách.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình: NHCSXH đã ban hành Kế hoạch số 933/KH-NHCS ngày 30/01/2022 để triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời rà soát lại các nhiệm vụ có liên quan để tổ chức thực hiện. Cụ thể, việc huy động nguồn lực để thực hiện các chính sách tín dụng, NHCSXH đã xây dựng Đề án phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh với tổng khối lượng phát hành 20.400 tỷ đồng, đến nay, NHCSXH đã tổ chức phát hành thành công trái phiếu NHCSXH được Chính phủ bảo lãnh với tổng số tiền là 2.600 tỷ đồng; hoàn thành việc xác định nhu cầu kinh phí hỗ trợ lãi suất, cấp bù lãi suất và phí quản lý để thực hiện các chính sách thuộc chương trình trong 02 năm 2022 - 2023 và hằng năm gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ. Đối với công tác chỉ đạo, triển khai trong hệ thống NHCSXH, đã thành lập Ban chỉ đạo của NHCSXH để triển khai thực hiện Nghị quyết số 11; phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên Ban chỉ đạo; chỉ đạo Chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố báo cáo, tham mưu UBND cấp tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác phối hợp với NHCSXH rà soát đối tượng thụ hưởng, tổng hợp nhu cầu vốn cho các chương trình theo Nghị quyết 11 trình UBND cấp tỉnh phê duyệt làm cơ sở phân giao chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết; đẩy mạnh công tác tuyên truyền triển khai Nghị quyết 11; triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi qua NHCSXH, hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị quyết số 11 …

Tại tỉnh Thái Nguyên, với nguồn vốn được giao năm 2022 là gần 83 tỷ đồng, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã tham mưu Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh phân bổ nguồn vốn, tập trung chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các sở ngành có liên quan triển khai gói chính sách tín dụng ưu đãi để kịp thời giải ngân. Kết quả cho vay đến 16/5/2022 đối với các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt trên 36 tỷ, trong đó: Vay giải quyết việc làm đạt gần 33,5 tỷ đồng với 585 khách hàng vay vốn; vay nhà ở xã hội là trên 1,7 tỷ đồng; vay vốn đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến là trên 1 tỷ đồng…

Thảo luận tại Hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tham gia ý kiến, trao đổi về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh VGP/Quang Thương)

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đánh gia cao tinh thần, trách nhiệm của NHCSXH và sự cố gắng của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các chương trình chính sách tín dụng theo Nghị quyết 11. Phó Thủ tướng Chính phủ cho rằng: Để đạt được hiệu quả tối đa của các chính sách, cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó NHCSXH là đơn vị chủ đạo, phải nỗ lực, quyết liệt hơn nữa và đưa ra những giải pháp phù hợp, giải ngân đảm bảo kịp thời để chính sách sớm được thực hiện đúng thời điểm, đúng đối tượng. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, bất cập cần báo cáo, phản ánh, kiến nghị kịp thời để Chính phủ có những chỉ đạo, điều chỉnh phù hợp để chính sách đi vào cuộc sống được hiệu quả nhất. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu cấp ủy và chính quyền các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các chương trình; các cơ quan truyền thông tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức, đảm bảo các chương trình chính sách tín dụng nói chung và các chương trình chính sách tín dụng theo Nghị quyết 11 được lan tỏa rộng khắp, để người dân nắm bắt, kịp thời thụ hưởng các chính sách ưu đãi.

Thanh Tâm
thainguyen.gov.vn