Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ

17-06-2022 18:15

Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1315/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 4/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến.