Truy cập nội dung luôn

Thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ

01-05-2022 15:11

Thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, ngày 10/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 475/UBND-KGVX về việc thực hiện nội dung này.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, thị xã theo chức năng nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ theo đúng quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND tỉnh quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đúng quy định.

Chi tiết văn bản mời xem tại đây.


thainguyen.gov.vn