Truy cập nội dung luôn

Triển khai Luật Phòng, chống ma túy và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ

12-05-2022 16:10

Ngày 12/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) tổ chức Hội nghị triển khai Luật Phòng, chống ma túy và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ cho các đại biểu thuộc Văn phòng UBND, Phòng LĐTB&XH cấp huyện và các cơ sở cai nghiện trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu nghe báo cáo viên phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP

Tại Hội nghị, báo cáo viên của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTB&XH) đã phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản, những điểm mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; các quy định pháp luật khác có liên quan đến cai nghiện ma túy. Cùng với đó, các đại biểu đã thảo luận về những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Qua Hội nghị, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham gia công tác phòng, chống ma túy nâng cao trình độ pháp luật và nghiệp vụ, có thể vận dụng linh hoạt trong hoạt động thực tiễn; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Phòng, chống ma túy và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP của Chính phủ, đặc biệt là các quy định mới về hồ sơ, trình tự đăng ký, công bố tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng; việc đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ cho đơn vị sự nghiệp công lập; việc quản lý đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; cai nghiện tự nguyện trong cơ sở; công tác quản lý sau cai và một số quy định khác./.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn