Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy

01-05-2022 16:28

Thực hiện Công văn số 332/LĐTBXH-PCTNXH ngày 16/02/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về triển khai thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ, ngày 22/02, UBND tỉnh ban hành Công văn số 601/UBND-KGVX để triển khai thực hiện.

 

Các đối tượng đang thực hiện cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở Cai nghiện đa chức năng tỉnh

Tại Công văn, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP; rà soát thực trạng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực của các cơ sở cai nghiện ma túy công lập; tổ chức tập huấn về quy trình, thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy, quy trình cai nghiện ma túy cho đội ngũ cán bộ các cơ quan ban ngành có liên quan, đặc biệt là cán bộ trực tiếp thực hiện công tác cai nghiện tại các cơ sở cai nghiện ma túy. Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc; đặt biệt chú trọng đến việc bảo đảm các quyền của trẻ em khi áp dụng biện pháp bắt buộc cai nghiện ma túy./.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn