Truy cập nội dung luôn

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

Vị trí, chức năng:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Cơ cấu tổ chức:

- Văn phòng

- Thanh tra

- Phòng Tổ chức Cán bộ

- Phòng Kế hoạch – Tài chính

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

- Chi cục Thủy sản

- Chi cục Kiểm lâm

- Chi cục Thủy lợi

- Chi cục Thú y

- Chi cục Phát triển nông thôn

- Chi cục QLCL và nông lâm thủy sản

- Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

- Trung tâm Giống vật nuôi

- Trung tâm Giống cây trồng

- Trung tâm Kiểm định chất lượng giống Vật tư hàng hóa NN

- Trung tâm Nước sinh hoạt và BVMT

- Trung tâm Khuyến nông

- Ban Quản lý Dự án phát triển chè

- Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa – Phượng Hoàng

Địa chỉ:

Tổ 28, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803.855484 - Fax: 02803.857731

Email: sonnptnt@thainguyen.gov.vn

Website: sonnvptnt.thainguyen.gov.vn

Danh bạ điện thoại:

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Thư điện tử
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 Phạm Văn Sỹ Giám đốc 0978.192.299
2 Vũ Đức Hảo Phó Giám đốc 0943.555.005
3 Dương Sơn Hà Phó Giám đốc 0949.374.102
4 Dương Văn Hào Phó Giám đốc 0961366045
5 Chu Bá Trung Phó Chánh Văn phòng 0972.165.555 Trungcb.sonn @thainguyen.gov.vn
6 Nguyễn Thu Hà Cán bộ đầu mối 0914.880.246 Hant.sonn @thainguyen.gov.v
7 Lê Đắc Vinh Chi Cục trưởng 0912.580.571
8 Nguyễn Tá Chi Cục trưởng 0912.700.647
9 Lê Cẩm Long Chi Cục trưởng 0919.348.536
10 Vũ Văn Phán Chi Cục trưởng 0913.284.950
11 Triệu Văn Cương Chi Cục trưởng 0982559866
12 Hà Trọng Tuấn Giám đốc Trung tâm 0943.247.555
13 Nguyễn Văn Trường Giám đốc Trung tâm 0973.973.136
14 Nguyễn Thành Nam Giám đốc Trung tâm 0912.661.113
15 Nguyễn Quang Lịch Giám đốc Ban quản lý 0978.870.196
16 Trần Nho Hưởng Phó Chánh Văn phòng 0912.403.555