Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại huyện Phú Lương

Tiếp tục chương trình kiểm tra công tác triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2022 tại các địa phương, ngày 26/4, Đoàn kiểm tra liên ngành số 3 của tỉnh đã kiểm tra thực tế tại huyện Phú Lương.

Đoàn kiểm tra khu vực chế biến thức ăn của Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Phú Lương, thị trấn Đu, huyện Phú Lương

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Phú Lương (viết tắt BCĐ) cho thấy: Để làm tốt công tác ATTP năm 2022, BCĐ đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể của huyện nhằm thực hiện tốt công tác quản lý ATTP. Theo đó, BCĐ đã ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về ATTP; tổ chức Hội nghị phát động hưởng ứng và triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” tại xã Động Đạt với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông sản thực phẩm trong tình hình mới”. Các thành viên BCĐ đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân; kịp thời đưa các tin, bài về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm để nâng cao tính răn đe đối với các trường hợp không tuân thủ các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm. Hiện nay, toàn huyện có 4.011 cơ sở sản xuất, kinh doanh chế biến thực phẩm. Trong quý I/2022, Đoàn liên ngành của huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể của huyện kiểm tra 312 cơ sở thuộc lĩnh vực y tế, trong đó có 278 cơ sở đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), 34 cơ sở vi phạm đã nhắc nhở. Kiểm tra xử lý vi phạm 02 cơ sở kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón thuộc lĩnh vực nông nghiệp với số tiền phạt 4,5 triệu đồng.

Sau khi làm việc với huyện, Đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Phú Lương và cơ sở ẩm thực Hoàng Dương, thị trấn Giang Tiên (Phú Lương). Qua kiểm tra cho thấy: Các đơn vị đã chấp hành nghiêm các quy định về an toàn thực phẩm; khu vực chế biến thực phẩm gọn gàng, sạch sẽ, có lưu mẫu thực phẩm thức ăn hàng ngày; các giấy tờ về an toàn thực phẩm đầy đủ. Tuy nhiên, Đoàn cũng nhắc nhở các cơ sở phải có quy chế hoạt động, quy chế sản xuất thực phẩm; ghi chép đầy đủ số lượng sản phẩm nhập trong ngày… Đối với Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP huyện Phú Lương, Đoàn kiểm tra đề nghị tăng cường tuyên truyền trong công tác đảm bảo ATTP; tiếp tục thực hiện quản lý tốt các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm về công tác an toàn thực phẩm, qua đó phát hiện và xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm theo quy định.

Thanh Thủy
thainguyen.gov.vn