Truy cập nội dung luôn

Dân vận khéo tạo những nét mới ở Đông Cao

01-05-2022 17:20

Trước đây, thu nhập của người dân xã Đông Cao thuộc nhóm thấp so với mặt bằng chung của T.P Phổ Yên, cơ sở hạ tầng yếu kém. Nhưng những năm gần đây, nhờ triển khai có hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, xã phát huy nội lực trong nhân dân, đưa kinh tế - xã hội từng bước phát triển.

Thành viên Hợp tác xã Đông Cao sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP

Xã Đông Cao có 20 xóm với 16 chi bộ và 378 đảng viên; 2.269 hộ với 9.361 khẩu. Nhận thức rõ vai trò của công tác dân vận, Khối Dân vận Đảng ủy xã phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến xóm trong việc vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tham gia các phong trào, các cuộc vận động.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận, xã phát huy tối đa vai trò của các tổ dân vận. Hiện nay, 20/20 xóm đã thành lập, kiện toàn được tổ dân vận và từng bước đi vào hoạt động nền nếp. Mỗi tổ dân vận có từ 9 đến 11 thành viên, trong đó bí thư chi bộ làm tổ trưởng, trưởng xóm và trưởng ban công tác Mặt trận làm tổ phó, các trưởng đoàn thể và những người có uy tín là thành viên.

Hoạt động của các tổ đã góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận, khẳng định được vị trí, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức ở xóm. Nhiều tổ dân vận đã cụ thể hóa phong trào thi đua Dân vận khéo bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, đặc biệt là trong phát triển kinh tế.

Căn cứ vào điều kiện, tình hình của từng địa phương, các tổ vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả kinh tế.

Mô hình sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP xã Đông Cao là một ví dụ. Mô hình được triển khai từ năm 2016 với 4ha. 1 năm sau, mô hình đã phát triển lên 80 hộ tham gia. Trong đó, một số hộ đã liên kết lại để thành lập ra Hợp tác xã Đông Cao với diện tích sản xuất khoảng 2ha.

Hoạt động của mô hình đã làm thay đổi về nhận thức, tư tưởng trong sản xuất nông nghiệp an toàn, vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường. Từ năm 2017 đến nay, Hợp tác xã đã ký hợp đồng cung cấp sản phẩm rau xanh cho Công ty Thực phẩm ở Hà Nội với sản lượng 3-5 tạ/ngày, mức giá ổn định cao hơn thị trường 20-30%.

Ngoài mô hình nói trên, ở xã đã xuất hiện một số mô hình với cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Văn Hà, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đông Cao cho biết: Hiện thu nhập bình quân đầu người của địa phương đạt trên 45,5 triệu đồng/người/năm. Qua rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021, xã còn 33 hộ nghèo, chiếm 1,44%; hộ cận nghèo là 44 hộ, chiếm tỷ lệ 1,93%.

Bên cạnh phát triển kinh tế, MTTQ, các đoàn thể, các tổ dân vận tích cực vận động nhân dân đồng lòng đóng góp xây dựng hạ tầng. Năm 2021, xã đã hoàn thành 2 tuyến đường bê tông xóm Cò và xóm Đình với tổng chiều dài 900m. Hiện tại, xã đã khảo sát, thiết kế chuẩn bị thi công tuyến đường bê tông xóm Đồi - xóm An Phong - xóm Rùa, với tổng chiều dài 640m.

Giai đoạn 2016-2021, tổng kinh phí đầu tư thực hiện xây dựng nông thôn mới của xã là trên 125 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương trên 50 tỷ đồng, ngân sách T.P Phổ Yên trên 32 tỷ đồng, còn lại do doanh nghiệp và nhân dân đóng góp. Xã đã duy trì 20 khu dân cư thực hiện tốt phong trào phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người; duy trì và thực hiện tốt 20 khu dân cư xây dựng quy ước, hương ước...

Nhờ vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn không ngừng đổi mới, mọi mặt đời sống xã hội phát triển. Đến nay, xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tạo tiền đề xây dựng xã trở thành phường Đông Cao.


baothainguyen.vn