Truy cập nội dung luôn

Hướng dẫn xây dựng Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua của Cụm, Khối năm 2022

25-03-2022 21:28

Ngày 14/03/2022, Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 53/BTĐKT-NV về việc xây dựng Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua của cụm, khối năm 2022
Chi tiết văn bản xem tại file đính kèm: 1. Hướng dẫn số 53; 1. Phụ lục đính kèm

thainguyen.gov.vn