Truy cập nội dung luôn

Khối thi đua Hiệp hội, hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên: Triển khai hoạt động và ký kết giao ước thi đua năm 2022

28-04-2022 11:09

Ngày 27/4, Khối thi đua Hiệp hội, hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động và ký kết giao ước thi đua năm 2022.

Các đơn vị thành viên trong Khối thi đua Hiệp hội, hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên ký kết giao ước thi đua năm 2022

Tham gia Hội nghị có đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh và lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua: Hiệp hội doanh nghiệp, Hội nữ doanh nhân, Hiệp hội doanh nhân Cựu chiến binh, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hiệp hội Du lịch, Hiệp hội vận tải ô tô, Hội doanh nghiệp trẻ.

Năm 2022, Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên được phân công là Trưởng Khối thi đua các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp tỉnh. Bám sát chỉ đạo của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh, Trưởng Khối thi đua đã xây dựng các văn bản thi đua năm 2022 và gửi lấy ý kiến đóng góp của các đơn vị trong khối để hoàn thiện các văn bản.

Tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo Hội Nữ doanh nhân tỉnh Thái Nguyên triển khai kế hoạch phát động các phong trào thi đua và thông qua dự thảo kế hoạch hoạt động năm 2022 của Khối, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao với các văn bản cũng như nội dung đã xây dựng; đồng thời thể hiện sự quyết tâm thực hiện tốt các nội dung đăng ký thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnhThái Nguyên lần thứ XX đề ra.

Theo đó, năm 2022, các đơn vị thành viên trong Khối thi đua Hiệp hội, hội doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên đăng ký phấn đấu được nhận 1 Cờ thi đua của Chính phủ; 5 Cờ thi đua của UBND tỉnh và 7 Bằng khen của UBND tỉnh.

Minh Châu (TP. Thái Nguyên)
thainguyen.gov.vn