Truy cập nội dung luôn

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Bác Hồ ra lời kêu goi thi đua Ái Quốc (11/6/1948 - 11/6/2022): Đổi mới công tác thi đua - khen thưởng tạo động lực phát triển

11-06-2022 16:08

Thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và đời sống của nhân dân. Trước thực tế trên, Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp ứng phó, từng bước kiềm chế và đẩy lùi dịch bệnh, thực hiện “mục tiêu kép”, tích cực triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển KT-XH. Đồng thời, tỉnh tiếp tục quan tâm phát động, đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua, góp phần tạo động lực phát triển toàn diện, tích cực.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên biểu dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Pác Bó, tỉnh Cao Bằng (Ảnh: T.L)

Các phong trào thi đua bám sát thực tiễn

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Ban TĐ-KT (TĐ-KT) tỉnh đã chủ động tham mưu với UBND tỉnh, Hội đồng TĐ-KT tỉnh ban hành các văn bản trong việc lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác TĐ-KT, như: Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh năm 2022; tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định xét tặng danh hiệu "Công dân Thái Nguyên tiêu biểu"… 

Cùng với đó, Ban TĐ-KT tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết phòng, chống dịch COVID-19” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, như: “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch COVID-19”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban TĐ-KT đã kịp thời tham mưu với UBND tỉnh ban hành chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai phong trào thi đua ngay từ đầu năm với nội dung, hình thức thi đua phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền để nhân rộng những tấm gương điển hình tiên tiến.

Các phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng, nhiều đơn vị, địa phương có cách làm hay, mô hình hiệu quả trong việc gắn kết thực hiện văn hóa công sở với Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua yêu nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính có nhiều chuyển biến, đem lại sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt là nội dung thực hiện việc công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc nhằm phục vụ người dân tốt hơn…

Các phong trào thi đua do Trung ương và tỉnh phát động đã được UBND tỉnh, các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả, bám sát mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Điển hình như trong lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải có các phong trào: “Phát triển kinh tế tập thể”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”. Trong các lĩnh vực giáo dục, y tế có các phong trào: “Dạy tốt, học tốt”, “Thầy thuốc như mẹ hiền”… Việc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên, từ đó kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm, phát huy thành tích đạt được, khắc phục một số tồn tại, hạn chế  của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tạo động lực cho sự phát triển, hướng vào nhiệm vụ trọng tâm

Từ thực tế cho thấy thời gian qua, tỉnh vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa bảo đảm phát triển KT-XH, từ đó tình hình kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng dương. 

Cụ thể: Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm nay ước tính tăng 7,08% so với cùng kỳ năm trước. Phong trào “Thu nộp và quản lý ngân sách” được đẩy mạnh để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu và quản lý ngân sách hiệu quả; công tác quản lý thu, chi ngân sách đáp ứng kịp thời kinh phí thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh - quốc phòng; tổng thu ngân sách ước đạt trên 9.528 tỷ đồng (bằng 52,9% dự toán năm và tăng 29,3% so với cùng kỳ năm trước). 

Xã Minh Lập là một điểm sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở huyện Đồng Hỷ. Trong ảnh: Vùng nguyên liệu sản xuất chè VietGAP của HTX chè an toàn Nguyên Việt, xã Minh Lập (Ảnh: T.L)

Các phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phát triển kinh tế tập thể của tỉnh” tiếp tục được các cấp, ngành tích cực triển khai và phát triển sâu rộng, thu hút đông đảo hội viên tham gia, góp phần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, sản xuất hàng hóa tập trung quy mô lớn. Đặc biệt, phong trào thi đua “Thái Nguyên đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số” giai đoạn 2021-2025 được triển khai tích cực. Theo đó, công tác chuyển đổi số được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả trên cả ba lĩnh vực: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số… Các phong trào thi đua đã tạo động lực, nguồn sinh khí mới cho quá trình phát triển của tỉnh.

Để triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, Ban TĐ-KT tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của tỉnh năm 2022, nội dung hướng vào thực hiện toàn diện nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác khen thưởng, bảo đảm đúng quy trình, khen đúng người, đúng việc nhằm kịp thời động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc. 

Từ đầu năm đến nay, Ban TĐ-KT đã tham mưu với UBND tỉnh trình Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ khen thưởng đối với 26 tập thể, cá nhân; trình Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng đối với 649 tập thể, 933 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, lao động, học tập.

Trong giai đoạn 2016-2021 đã có 2.837 tập thể, 3.956 cá nhân trên địa bàn tỉnh là những điển hình tiên tiến, tiêu biểu, đại điện cho khối Đảng, đoàn thể và các lĩnh vực của đời sống xã hội được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng ghép tại các hội nghị sơ kết, tổng kết…

Trước những khó khăn, thách thức trong thời gian qua, công tác TĐ-KT trên địa bàn tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần tích cực động viên các cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, người lao động và các cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và các chỉ tiêu đề ra. Qua đó thêm một lần nữa khẳng định: Công tác TĐ-KT là động lực của sự phát triển.


baothainguyen.vn