Truy cập nội dung luôn

Xin ý kiến Nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương

10-06-2022 20:52

Thực hiện quy định tại khoản 10 Điều 45 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định: “….Bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương trước khi trình khen thưởng Huân chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” lấy ý kiến Nhân dân trên các phương tiện truyền thông của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể (Báo, Cổng thông tin, Đài phát thanh truyền hình…).“

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh lấy ý kiến Nhân dân trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh trước khi trình khen thưởng: Huân chương lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Thái Nguyên.

Các ý kiến đóng góp trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày 10/6/2022 gửi cho Ban Thi đua - Khen thưởng (cơ quan thường trực của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh) theo địa chỉ:

– Email: tdkt@thainguyen.gov.vn

– SĐT: 0986.669.269 (bà Nguyễn Thị Thu Trang, Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh)


thainguyen.gov.vn