Truy cập nội dung luôn

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải làm việc với Hội Nông dân tỉnh

Sáng ngày 13/10, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng Đoàn đã làm việc với Hội Nông dân tỉnh về kết quả thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân 9 tháng đầu năm 2021. Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh, trong 9 tháng đầu năm, Hội đã kết nạp mới 2.321 hội viên, đưa tổng số hội viên toàn tỉnh lên 164.507 hội viên, số hộ có hội viên nông dân chiếm tỷ lệ 89,01% so với tổng số hộ nông nghiệp; phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được xác định là phong trào trọng tâm, nòng cốt có ý nghĩa quan trọng, đem lại lợi ích thiết thực đối với hội viên, nông dân; có 100.543 hộ nông dân đăng ký phấn đấu sản xuất, kinh doanh giỏi, 127.121 hộ hội viên, nông dân sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm đăng ký, cam kết đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Thông qua phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, tinh thần tương thân tương ái của hội viên nông dân được phát huy tích cực, đã đóng góp trên 1 tỷ đồng, 2.259 ngày công lao động để giúp đỡ cho hội viên nông dân nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, giúp đỡ 50 hộ nông dân thoát nghèo. Đặc biệt, các cấp Hội đã vận động 17.793 cán bộ, hội viên nông dân tự nguyện tham gia các tổ Covid-19 cộng đồng; tích cực hưởng ứng tham gia đóng góp, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Hội Nông dân đã đẩy mạng ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động của Hội như: Xây dựng kế hoạch và triển khai thí điểm áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác chỉ đạo và quản lý Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh; 80% hồ sơ công việc của Hội Nông dân tỉnh, trên 60% tổng số hồ sơ công việc của Hội Nông dân cấp huyện và trên 50% hồ sơ công việc của Hội Nông dân cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; đẩy mạnh việc giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp của các hội viên trên các sàn thương mại điện tử... Tuyên truyền vận động 76.929 cán bộ, hội viên, nông dân sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng C-ThaiNguyen và sử dụng ứng dụng chuyển đổi số. Bên cạnh đó, công tác vận động nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững; công tác đổi mới và nâng cao hiệu quả các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được các cấp hội tích cực triển khai

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả của các cấp hội trong thời gian qua đồng thời, chỉ rõ một số tồn tại cần khắc phục, đó là: Công tác đổi mới phương pháp vận động, tuyên truyền nông dân ở một số cơ sở chưa kịp thời nên hiệu quả có lúc chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, nhất là trong lĩnh vực công nghệ thông tin; việc duy trì sinh hoạt chi, tổ Hội có nơi, có lúc chưa được thường xuyên, nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, chưa hấp dẫn; việc thu hút, kết nối đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp còn chậm. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải yêu cầu Hội Nông dân các cấp phải nhận thức rõ các chủ trương, định hướng lớn, từ đó xác định vai trò, trách nhiệm của mình góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX của tỉnh. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của các cấp Hội, tập trung vào những vấn đề mà hội viên nông dân đang vướng mắc để hỗ trợ; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chú ý quan tâm công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Hội Nông dân tỉnh thực hiện một số nội dung sau: Nâng cao đạo đức của người nông dân trong quá trình tham gia sản xuất nông nghiệp theo chuỗi, sản xuất các sản phẩm đưa ra thị trường bảo đảm chất lượng, hình thức; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong các hoạt động của Hội, ứng dụng thương mại điện tử để giúp người nông dân tiêu thụ sản phẩm; sản xuất nông nghiệp phải đi đôi với bảo vệ môi trường, từ đó đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nông dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội Nông dân trao cúp và Giấy chứng nhận sản phẩm tiêu biểu năm 2021 cho các đơn vị

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tôn vinh, trao cúp và Giấy chứng nhận cho các đơn vị đối với 27 sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 4, năm 2021.

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn