Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 31: Cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng

Ngày 18/5, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 31 để thảo luận, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành, địa phương.

Theo đó, Hội nghị đã cho ý kiến vào một số nội dung Ban Cán sự đảng UBND tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo quy định, như: Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với Dự án Samsung Electro-Mechanics Việt Nam; phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất Trụ sở làm việc của UBND thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ; một số dự thảo văn bản về sửa đổi, bổ sung Quy chế “Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân trên địa bàn tỉnh”; Quyết định kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; giám sát chuyên đề công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chuyển đổi vị trí công tác… và một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Các nội dung xin chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi trình HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương và giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến; đồng thời, chỉ đạo bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền, bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý, chặt chẽ, đúng chủ trương, đường lối và đúng quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu: Các Ban Cán sự đảng, đảng đoàn, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện quyết liệt với quyết tâm cao nhất trong chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, khôi phục các chuỗi cung ứng và lưu thông hàng hóa, thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống đuối nước ở trẻ em, nhất là trong dịp hè. Chuẩn bị tốt nhất mọi điều kiện tổ chức các kỳ thi năm học 2021- 2022 bảo đảm nghiêm túc, an toàn, đúng quy định. Về công tác xây dựng Đảng, cần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; hoàn thành việc tổng kết thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tuyên truyền miệng, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị thật tốt nội dung, tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Bác Hồ về An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên - Quyết định lịch sử mở ra thắng lợi vẻ vang của cuộc kháng chiến, kiến quốc” và Chương trình kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về ATK Định Hóa cùng Trung ương Đảng, Chính phủ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp…

 

 

Thanh Mai
thainguyen.gov.vn