Truy cập nội dung luôn

Phiên họp thứ 10 UBND tỉnh: Cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

Chiều ngày 24/5, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 10, UBND tỉnh Thái Nguyên (nhiệm kỳ 2021 - 2026) để cho ý kiến vào nội dung các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh. Tham dự Phiên họp có đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Các đại biểu tham dự Phiên họp

Phiên họp thứ 10, UBND tỉnh tập trungcho ý kiến vào 12 nội dung trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, bao gồm: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023; Tờ trình về việc thông qua Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên…

Tại Phiên họp, các đại biểu cơ bản nhất trí cao với các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh. Ngoài ra, các đại biểu cho ý kiến thêm vào một số nội dung như: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ đề ra; tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; nâng cao bảo mật an toàn thông tin trên thẻ căn cước công dân; công tác xúc tiến chuẩn bị Hội chợ thương mại trong thời gian tới; đẩy nhanh tiến độ bố trí trụ sở làm việc và di dời của các cơ quan, đơn vị để phục vụ Dự án Khu đô thị mới, phố đi bộ trung tâm TP. Thái Nguyên, Trụ sở làm việc khối các cơ quan tỉnh và Dự án Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Dự án Sân vận động Thái Nguyên.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Phiên họp

Phát biểu tại Phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng và cơ quan tham mưu tổng hợp, tiếp thu ý kiến của đại biểu, từ đó có sự điều chỉnh, bổ sung phù hợp với các văn bản mới do Trung ương ban hành; thực hiện đúng quy trình tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Tiếp tục bám sát các văn bản của Trung ương, sớm xây dựng và hoàn thành dự thảo để trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định, cũng như trình văn bản tại các kỳ họp tới của HĐND tỉnh.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn