Truy cập nội dung luôn

Phiên họp thứ 18 Thường trực HĐND tỉnh: Cho ý kiến vào một số nội dung thuộc thẩm quyền

Chiều ngày 4/7, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì Phiên họp thứ 18, Thường trực HĐND tỉnh để xem xét, quyết định một số nội dung kế hoạch giám sát và chuẩn bị cho Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp

Dự Phiên họp có các đồng chí: Đỗ Đức Công, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đặng Xuân Trường, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Mai Thị Thúy Nga, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh.

Theo đó, các nội dung được báo cáo, cho ý kiến tại Phiên họp, gồm: Chương trình giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh; báo cáo kết quả giám sát về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ tư và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết 191/NQ-HĐND tỉnh; kết quả giám sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất và đời sống tại các xóm bản đặc biệt khó khăn có nhiều đồng bào dân tộc Mông sinh sống trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; kế hoạch giám sát công tác kiểm sát, xét xử các vụ việc dân sự của Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Nguyên. Cũng tại Phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào một số nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; kết quả hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh từ sau Phiên họp thứ 17 đến nay.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung trình tại Phiên họp, đồng thời đề nghị lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh tiếp thu đẩy đủ ý kiến của đại biểu để hoàn thiện kế hoạch giám sát, đảm bảo chi tiết, chặt chẽ; các nội dung giám sát cần đảm bảo khoa học, đảm bảo về mục đích, yêu cầu và phát huy vai trò giám sát của HĐND tỉnh. Đối với các nội dung khác, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh giao cơ quan chuyên môn tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung báo cáo Thường trực HĐND tỉnh theo quy định.

Đức Cường (VP. Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh)
thainguyen.gov.vn