Truy cập nội dung luôn

Họp Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri

Ngày 15/10, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của cử tri (Tổ công tác) chủ trì họp để giải quyết những kiến nghị của cử tri gửi tới sau Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XIV, Nghị quyết 138/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các thành viên của Tổ công tác.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp 

Tại cuộc họp, đại diện Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, cơ quan Thường trực Tổ công tác, báo cáo nội dung chỉ đạo, giải quyết của sở, ban, ngành, địa phương và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp chỉ đạo thực hiện. Theo đó, trong thời gian qua, các cấp, ngành đã tích cực giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; nhiều vấn đề bức xúc trong dư luận đã được giải quyết triệt để, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, tạo được lòng tin trong Nhân dân. Qua đó, thấy được các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi Kỳ họp HĐND tỉnh được UBND tỉnh quan tâm kiểm tra, chỉ đạo sát sao, có phương án kế hoạch giải quyết cụ thể, đúng thẩm quyền; các sở, ban, ngành và địa phương liên quan đã chủ động phối hợp giải quyết các kiến nghị của cử tri đạt hiệu quả cao nhất.

Trên cơ sở báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri của các đơn vị, Thanh tra tỉnh đã tổng hợp nội dung. Cụ thể: Có 66 kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIV; trong đó, đã giải quyết xong và giải trình thông tin là 02 kiến nghị, đang giải quyết 57 kiến nghị. Tổng số kiến nghị của cử tri theo Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh khóa XIV là 41 kiến nghị, đã giải quyết xong và giải trình thông tin 02 kiến nghị; đang giải quyết là 39 kiến nghị. Đối với 06 ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến kết quả kiểm tra các dự án đầu tư sử dụng vốn đầu tư ngoài ngân sách theo Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan Thường trực) Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo kết quả, tham mưu giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại Hội nghị, sau nghi nghe giải trình về công tác giải quyết ý kiến cử tri, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đã yêu cầu các thành viên Tổ công tác quan tâm giải quyết dứt điểm ý kiến, kiến nghị của cử tri; cần quy định rõ và thực hiện đúng thời gian trả lời cử tri, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước, tránh đùn đẩy trách nhiệm; vấn đề nào đòi hỏi thời gian hoặc chưa có điều kiện giải quyết, cần giải thích rõ, không từ chối, né tránh hoặc hứa hẹn; xử lý triệt để, quyết liệt những vấn đề cử tri kiến nghị, không để kéo dài gây ảnh hưởng đến cuộc sống của Nhân dân. Đồng thời, Tổ công tác tiếp tục phân công các thành viên kiểm tra, rà soát và đôn đốc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri khẩn trương xem xét, nghiên cứu trả lời cử tri theo từng vấn đề, từng nội dung cụ thể, với thái độ nghiêm túc, có trách nhiệm. Qua đó, nhiều ý kiến, kiến nghị được giải quyết một cách thấu đáo, tháo gỡ được những khó khăn, bức xúc, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri./.

Thành Chung
thainguyen.gov.vn