Truy cập nội dung luôn

Quyết liệt thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Để triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, ngày 1/7, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương để đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và đề xuất các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2022 nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp, các sở, ngành, địa phương đã báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai thực hiện các dự án; tiến độ triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi); tình hình công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; tiến độ lập, trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ…

Theo đó, đến hết ngày 30/6, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công đạt 49% kế hoạch so với Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 40% kế hoạch địa phương triển khai. Đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia cơ bản thực hiện theo đúng tiến độ. Đến nay, tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh, xin ý kiến đóng góp của các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh trong vùng trung du miền núi phía Bắc, các tỉnh liền kề, Ủy ban MTTQ tỉnh, UBND các huyện, thành phố và đăng thông tin xin ý kiến đóng góp trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; trình Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh xem xét thẩm định. UBND tỉnh cũng đã giao cơ quan chuyên môn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, đảm bảo đúng thời hạn theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện hiệu quả, 99% người trên 18 tuổi đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin, 70% được tiêm mũi nhắc lại lần 1…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, các sở, ngành, địa phương đã đánh giá, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong thủ tục, quy trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, công tác giải phóng mặt bằng các dự án, đề án và đề xuất kiến nghị để tỉnh có giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ rà soát, nắm chắc các mục tiêu, chỉ tiêu, có sự so sánh từng chỉ số, chỉ tiêu và đề ra các giải pháp điều chỉnh kịp thời; tổ chức thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo đúng quy trình, quy định, đồng bộ các bước nhưng cần phải đảm bảo các mục tiêu đã đề ra, có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo lãnh đạo tỉnh kịp thời giải quyết. Đồng thời, tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng các chương trình, dự án lớn của tỉnh; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp, các địa phương rà soát tham mưu chỉ đạo tổ chức thực hiện tiêm phòng vắc xin phòng COVID-19, vắc xin cúm mùa trong năm 2022 và các năm tiếp theo, đặc biệt cho các đối tượng trong độ tuổi lao động (cán bộ, công chức viên chức, giáo viên, công nhân, học sinh, sinh viên) để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh, học tập diễn ra liên tục.

TP. Thái Nguyên đẩy mạnh chỉnh trang đô thị theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về quản lý và thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh; tăng cường giải ngân vốn ODA, công tác quản lý nhà nước về đất đai, xử lý nghiêm tình trạng đón đền bù tại một số địa phương. Thành phố Phổ Yên, thành phố Sông Công tập trung giải phóng mặt bằng để triển khai kịp thời các dự án sân golf, dự án Khu công nghiệp Sông Công II; đẩy nhanh tiến độ thực hiện tuyến đường Sông Công - Núi Cốc. Các địa phương quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo, giao thông nông thôn, đẩy nhanh tiến độ các dự án khu đô thị, đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra; rà soát số km đường giao thông chưa được cứng hóa để có giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh các huyện, thành phố cần có quyết tâm, trách nhiệm, quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra cho năm 2022 và những chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương đã đề ra.

Thanh Mai
thainguyen.gov.vn