Truy cập nội dung luôn

Thông báo kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021

Chiều ngày 6/7, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã chủ trì Hội nghị thông báo kết quả kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Thái Nguyên. Dự Hội nghị có đại diện KTNN Khu vực X; Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng kiểm toán nhà nước phát biểu tại Hội nghị

Sau 60 ngày tiến hành kiểm toán theo kế hoạch của Đoàn KTNN Khu vực X tại các cơ quan, đơn vị về việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của Nhà nước năm 2021, KTNN Khu vực X đánh giá cao việc UBND tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều giải pháp kịp thời, phù hợp trong tổ chức, điều hành quản lý, sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị, địa phương thực hiện công tác điều hành, quản lý hoạt động thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021 theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật liên quan... Bên cạnh đó, Đoàn kiểm toán cũng đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế ở một số đơn vị trong năm 2021 và các năm trước.

Sau khi nghe dự thảo kết luận của Đoàn KTNN Khu vực X, đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị đã có ý kiến giải trình làm rõ một số vấn đề, nội dung, số liệu cần thiết; những khó khăn, bất cập trong thực hiện một số quy định hiện hành; đồng thời tập trung thảo luận, trao đổi, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý ngân sách nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tiếp thu và đánh giá cao kết quả kiểm toán của Đoàn. Thông qua việc kiểm toán ngân sách địa phương giúp cho công tác quản lý kinh tế, điều hành ngân sách của tỉnh hiệu quả hơn. Đối với các kiến nghị của Đoàn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp thu, rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục những tồn tại; tiếp tục cung cấp tài liệu để Đoàn hoàn chỉnh hồ sơ trong thời gian sớm nhất; tranh thủ các ý kiến, kinh nghiệm của Đoàn KTNN để tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh trong việc điều hành ngân sách địa phương đạt hiệu quả cao hơn nữa và đúng với các quy định của Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phó Tổng KTNN Nguyễn Tuấn Anh ghi nhận những kết quả tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước năm 2021. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, rút kinh nghiệm những vấn đề đã xảy ra để thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo; hoàn chỉnh một số nội dung liên quan đến tài chính, thu chi ngân sách nhà nước, quản lý tiền và tài sản của nhà nước. Đồng chí Phó Tổng KTNN cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo tích cực hơn, phối hợp chặt chẽ với KTNN Khu vực X để có những kiến nghị với Trung ương về những chính sách còn bất cập…

Xuân Huy
thainguyen.gov.vn