Truy cập nội dung luôn

Đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2022

Ngày 13/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1974/UBND-TH về việc Đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2022.
Xem chi tiết Công văn số 1974/UBND-TH tại đây
Phòng BT&TS
thainguyen.gov.vn