Truy cập nội dung luôn

Đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cho y tế cơ sở

Ngày 4/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3075/UBND-KGVX về việc đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực cho y tế cơ sở.
Xem chi tiết Công văn số 3075/UBND-KGVX tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn