Truy cập nội dung luôn

Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ngày 22/6/2022, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Xem chi tiết Chỉ thị số 09/CT-UBND tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn