Truy cập nội dung luôn

Chỉ thị về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 15/6, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 8/CT-UBND về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Xem chi tiết Chỉ thị số 8/CT-UBND tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn