Truy cập nội dung luôn

Chính sách hỗ trợ cho công tác đào tạo bồi dưỡng đối với những đối tượng không hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước

Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2056/UBND-KT về việc chính sách hỗ trợ cho công tác đào tạo bồi dưỡng đối với những đối tượng không hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách nhà nước
Xem chi tiết Công văn số 2056/UBND-KT tại đây
Phòng BT&TS
thainguyen.gov.vn