Truy cập nội dung luôn

Chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2112/UBND-KT về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Xem chi tiết Công văn số 2112/UBND-KT tại đây
Phòng BT&TS
thainguyen.gov.vn