Truy cập nội dung luôn

Giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022

Ngày 17/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2045/UBND-KT về việc giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022
Xem chi tiết Công văn số 2045/UBND-KT tại đây
Phòng BT&TS
thainguyen.gov.vn