Truy cập nội dung luôn

Giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 05/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3092/UBND-TH về việc giao nhiệm vụ tham dự và phục vụ Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Xem chi tiết Công văn số 3092/UBND-TH tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn