Truy cập nội dung luôn

Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022 - 2025

Ngày 29/6/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2997/UBND-TTPVHCC về việc góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và văn bản hướng dẫn rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022 - 2025.
Xem chi tiết Công văn số 2997/UBND-TTPVHCC tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn