Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phát động phong trào "Toàn dân phòng cháy và chữa cháy" trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022

Ngày 10/01/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và phát động phong trào "Toàn dân phòng cháy và chữa cháy" trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2022.

Xem chi tiết  Kế hoạch số 04/KH-UBND tại đây./.

Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn