Truy cập nội dung luôn

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước

ngày 10/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1933/UBND-NC về việc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
Xem chi tiết Công văn số 1933/UBND-NC tại đây
Phòng BT&TS
thainguyen.gov.vn