Truy cập nội dung luôn

Quyết định về việc thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 tại Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Ngày 28/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3726/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 tại Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.