Truy cập nội dung luôn

Quyết định về việc thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 số 3 tại Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên

Ngày 28/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3725/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 số 3 tại Bệnh viện Gang Thép Thái Nguyên