Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2102/UBND-CNNXD về việc tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên nước dưới đất
Xem chi tiết Công văn số 2102/UBND-CNNXD tại đây
Phòng BT&TS
thainguyen.gov.vn