Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay

Ngày 30/6, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3025/UBND-KGVX về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay.
Xem chi tiết Công văn số 3025/UBND-KGVX tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn