Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 4/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3074/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Xem chi tiết Công văn số 3074/UBND-KGVX tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn