Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em

Ngày 11/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1938/UBND-KGVX về việc Tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.
Xem chi tiết Công văn số 1938/UBND-KGVX tại đây
Phòng BT&TS
thainguyen.gov.vn