Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2103/UBND-CNNXD về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh.
Xem chi tiết Công văn số 2103/UBND-CNNXD tại đây
Phòng BT&TS
thainguyen.gov.vn