Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh

Ngày 24/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2209/UBND-CNNXD về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.
Xem chi tiết Công văn số 2209/UBND-CNNXD tại đây./.
Phòng Biên tập - Trị sự
thainguyen.gov.vn