Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày 01/7, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3066/UBND-KT về tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Xem chi tiết Công văn số 3066/UBND-KT tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn