Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Ngày18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2087/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Xem chi tiết Công văn số 2087/UBND-KGVX tại đây
Phòng BT&TS
thainguyen.gov.vn