Truy cập nội dung luôn

Tăng cường công tác xác định tình trạng nghiện ma tuý và cai nghiện ma tuý theo Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021

Ngày 11/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1937/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác xác định tình trạng nghiện ma tuý và cai nghiện ma tuý theo Luật Phòng, chống ma tuý năm 2021.
Xem chi tiết Công văn số 1937/UBND-KGVX tại đây
Phòng BT&TS
thainguyen.gov.vn