Truy cập nội dung luôn

Tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết

Ngày 10/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1911/UBND-KGVX về việc tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết.
Xem chi tiết Công văn số 1911/UBND-KGVX tại đây
Phòng BT&TS
thainguyen.gov.vn