Truy cập nội dung luôn

Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Ngày 18/5/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2096/UBND-KGVX về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Xem chi tiết Công văn số 2096/UBND-KGVX tại đây
Phòng BT&TS
thainguyen.gov.vn