Truy cập nội dung luôn

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 16/6/2022

Ngày 16/6/2022, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 83/TB-UBND kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trịnh Việt Hùng tại cuộc họp giao ban ngày 16/6/2022.
Xem chi tiết Thông báo số 83/TB-UBND tại đây./.
Phòng BT-TS
thainguyen.gov.vn